DỊCH VỤ CUNG CẤP

Với phương châm "Mang đến sự hài lòng cho Khách hàng", Kensol mong muốn mang đến những dịch vụ hỗ trợ giải quyết các vấn đề trong quản lý của Doanh nghiệp

Tư Vấn

Tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý, tối ưu và chuẩn hoá quy trình làm việc cho doanh nghiệp
Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý đạt chứng nhận theo các tiêu chuẩn Quốc tế.

Đào tạo

Đào tạo theo chuyên đề: quản lý môi trường, quản lý an toàn vệ sinh lao động, quản lý chất lượng,..
Huấn luyện, hướng dẫn thực hành các mô hình, công cụ trong quản lý, vận hành: Kaizen, 5S, Lean…

Ứng dụng phần mềm

Chứng minh được hiệu quả trong thời gian ngắn.
Giúp nhân viên giải quyết được công việc của họ chứ không chỉ phục vụ cấp quản lý.
Sẵn sàng mở rộng để giải quyết nhiều bài toán phát sinh khi doanh nghiệp phát triển.
Cho phép quản lý tập trung để ra quyết định tốt hơn.

KENSOL

Giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực quản trị và điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả thông qua cung cấp giải pháp tích hợp tư vấn hệ thống quản lý và chuyển đổi số phù hợp với từng mô hình kinh doanh.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
DỊCH VỤ TÍCH HỢP
QUY TRÌNH LÀM VIỆC
ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA
THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG
Scroll to Top