DỊCH VỤ TƯ VẤN

Kensol cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống và đạt chứng nhận cho các Tiêu chuẩn ISO9001, ISO 14001, ISO 45001, GMP/ ISO 13485, GMP/ HACCP/ISO22000, IFS/ BRC/ Global Gap.

Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động ở tất cả các lĩnh vực từ đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ đến hành chính công.

Tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường, giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh, sản xuất của mình tới môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, thay thế cho OHSAS 18001.

Tiêu chuẩn ISO 13485

Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị dụng cụ y tế.

Tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và các yêu cầu đối với tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

Tiêu chuẩn IFS/BRC/Global Gap

Các tiêu chuẩn thực phẩm sạch quốc tế, giúp nhà sản xuất tăng giá trị sản phẩm, tăng cơ hội kinh doanh và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Scroll to Top